Unie ovocnářů jižních a západních Čech - zdraveovoce.eu

CHZO Chelčicko-Lhenické ovoce

04 Červen 2012

chelcicko-lhenicke-ovoce Chzo  

CHELČICKO - LHENICKÉ OVOCE

je chráněným zeměpisným označením Evropské unie, jehož účelem je zachovat dobré jméno a kvalitu ovoce vyráběného na území Chelčicko-Lhenické pěstitelské oblasti a ochránit je před nekalou konkurencí.

 

Dne 24.5.2012 bylo v Úředním věstníku EU série L č.134 zveřejněno  nařízením Komise (ES) č. 434/2012 ze dne 16.5.2012, kterým bylo rozhodnuto o zápisu zeměpisného označení CHELČICKO – LHENICKÉ OVOCE (CHZO) do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“. Nařízení vstupuje v platnost 13.7.2012.

 

Žádost o zapsání zeměpisného označení v rámci Evropské unie podala Unie ovocnářů jižních a západních Čech v listopadu roku 2004 na základě předchozího zápisu Úřadem průmyslového vlastnictví ČR ze dne 20.11.2002. Po dalším jednání s Evropskou komisí a všemožném dokladování zvěřejnila tati dne 14.9.2011 znění zádosti v Úředním věstníku EU a členským zemím byla dána možnost podat námitky. Proti zavedení CHZO CHELČICKO – LHENICKÉ OVOCE nebyly v zákonné šestiměsíční lhůtě vzneseny žádné námitky. CHZO CHELČICKO – LHENICKÉ OVOCE tedy mohlo být zapsáno.

A v čem je ovoce právě z této oblasti tak zvláštní a jedinečné?

Pěstování ovoce ve specifické Chelčicko-Lhenické oblasti má bohatou tradici, první dochované zmínky sahají až do 16. století. Větší rozvoj pak zaznamenáváme ve století 19. Místní hospodáři začali nejprve vysazovat stromořadí jabloní a třešní. Až do roku 1948 se jednalo většinou o soukromě hospodařící malorolníky. Potom vzniklo v oblasti několik ovocnařících zemědělských družstev. V současné době jsou členy sdružení převážně soukromé firmy a samostatně hospodařící zemědělci.

Naše ovocné sady se rozprostírají ve dvou kouzelných částech Pošumaví, a to v Bavorovské kotlině – Chelčicko, a v podhůří Blanského lesa – Lhenicko. CHELČICKO-LHENICKÉ OVOCE se pěstuje výhradně v této ovocnářské oblasti, která se nachází v České republice v Jihočeském kraji v okresech Strakonice a Prachatice.

Zvláštním rysem Chelčicko–Lhenické ovocnářské oblasti je v porovnání s jinými ovocnářskými oblastmi v České republice různorodost produkce. Oblast neprodukuje jen proslavená jablka (asi 60% ploch), ale jsou pro ni typické i další druhy ovoce. Velkou historii pěstování zde mají peckoviny – třešně, višně, švestky - a drobné ovoce – rybíz černý a červený.

Ovoce pěstované v Chelčicko–Lhenické oblasti je zásadním způsobem ovlivněno právě klimatickými podmínkami Pošumaví mezi Bavorovskou kotlinou a podhůřím Blanského lesa. Množství lesů, rybníků, vyšší nadmořská výška, vlhkost, mlhy,…pozdější nástup jara a pozdější zralost tak modelují jeho lahodné vlastnosti. CHELČICKO-LHENICKÉ OVOCE vyniká nezaměnitelnou vůní, chutí, svěžestí, dlouhotrvající přirozenou čerstvostí, jedinečností barevných odstínů, vyváženým poměrem mezi cukry a kyselinami a dobrým zdravotním stavem.

K vysoké vnitřní kvalitě plodů, a tedy k uspokojení náročných spotřebitelů, přispívá podstatnou měrou pěstování tzv. integrovaným způsobem. Tento systém ctí zákonitosti přírody, je velmi šetrný k životnímu prostředí a zachovává tak malebné prostředí celé oblasti. Skutečným spojením teorie s praxí, poznatků vědy s přírodními podmínkami a zkušenostmi ovocnářů dosahujeme vynikající kvality i potřebného množství produkce.

Základní požadavky pro udělení známky  Chelčicko – Lhenického ovoce:

Charakteristické vlastnosti ovoce, které smí nést označení Chelčicko – Lhenické ovoce, stanovuje specifikace Chelčicko – Lhenického ovoce zveřejněná v Úředním věstníku EU 2011/C 271/09. V ní je uvedeno, jakých ovocných druhů se označení týká, je zde specifikována zeměpisná oblast a jakými technologickými postupy je ovoce pěstováno.

Místo původu ovoce

Sady se rozprostírají v Bavorovské kotlině – Chelčicko a v podhůří Blanského lesa – Lhenicko. Chelčicko-Lhenické ovoce se pěstuje pouze v této oblasti (Česká republika, Jihočeský kraj, okresy Strakonice a Prachatice). V regionech jsou tyto obce: Chelčicko: Chelčice, Truskovice, Libějovice, Vodňany, Krtely, Malovice, Bavorov, Tourov; Lhenicko: Lhenice, Vadkov, Mičovice, Jáma, Hoříkovice, Třebanice, Hrbov, Vodice, Třešňový Újezdec, Horní Chrášťany, Dolní Chrášťany, Ratiborova Lhota.

Důkaz původu

V průběhu technologického postupu jsou označeny a evidovány pěstební plochy, sklady a skladovací boxy, šarže, datum sklizně a balení atd. . Je vedena evidence odběratelů. U každé dodávky je tedy jednoznačně možná vysledovatelnost a dodávky jsou vzájemně nezaměnitelné. Ovoce se třídí, skladuje a balí uvnitř vymezeného území, nemůže tedy dojít k jeho mísení s ovocem pěstovaným jinde.

Důsledné označování veškerého ovoce sklizeného v oblasti již v sadu a přesně vedená evidence o sklizni dává záruku nezaměnitelnosti ovoce s ovocem z jiné oblasti.

Použitá technologie typická pro výrobu ovoce

Technologie produkce je dána hlavně Směrnicemi pro integrované systémy pěstování ovoce (SISPO). Kontrola dodržování specifikace je vnitropodniková, v externích laboratořích, nadřízeným kontrolním subjektem (Státní zemědělská a potravinářská inspekce – SZPI) a kontrolní komisí systému integrované produkce SISPO. Kontroly se provádí na místě u pěstitelů, zpravidla jednou ročně.

Kontroluje se stav sadů i přírodního prostředí. Kontroluje se především kontaminace půdy, hnojiv, závlahové vody a ovoce těžkými kovy. Kontroluje se monitoring biotických a abiotických faktorů, používání hnojiv, pesticidů a závlah. Kontroly jsou určeny Směrnicemi pro integrované způsoby pěstování ovoce, které schválilo Ministerstvo zemědělství ČR.

Čím je CHELČICKO – LHENICKÉ OVOCE charakteristické

Chuť zdejšího ovoce je plná, jiskrná, s bohatou škálou ovocitých prvků, které mají doznívající výraz. Specifické vlastnosti tohoto ovoce (jako jsou svěžest, živost, kompaktnost), jak ve vůni tak v chuti, utváří hlavně místní přírodní podmínky (např. rozdíl mezi denními a nočními teplotami v době zrání, ranní mlhy v oblasti pěstování). Ovoce z Chelčicko-Lhenické oblasti vyniká oproti ostatním oblastem specifikem, a to přirozeně vyváženým poměrem mezi cukry a kyselinami. Tento ideální poměr tvoří takzvané čisté tóny ovoce. Celkový dojem je svěžest, jemná chuť, lahodný dozvuk, který zanechává hutný dlouhotrvající vjem. Toto je vlastnost, která platí pro všechny druhy ovoce, prezentované pod názvem CHELČICKO – LHENICKÉ OVOCE a je specifická právě pro tuto oblast.

Jedinečnost a proslulost

Pěstování ovoce v Chelčicko-Lhenické oblasti má 700-letou tradici. Díky dlouhé tradici a kvalitě zdejšího ovoce si oblast vysloužila přízvisko „zahrada jižních Čech“. Ovoce se vyskytuje jak ve znaku obce Chelčice, tak ve znaku obce Lhenice.

V průběhu staletí trvající tradice pěstování ovoce ve vymezené oblasti se stále zvyšovaly a zlepšovaly vědomosti a zkušenosti pěstitelů o tom, které druhy, kde a jak nejlépe pěstovat. Tento proces stále pokračuje.

Pěstitelé z Chelčicko-Lhenické oblasti spolupracují s mnoha významnými výzkumnými ústavy a vzdělávacími zařízeními, kterými jsou například: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Zemědělská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická Univerzita v Brně – Zahradnická fakulta v Lednici, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o., SEMPRA, Výzkumný ústav zemědělské techniky – Praha, Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky – Praha, Výzkumný ústav rostlinné výroby, Výzkumný ústav potravinářský Praha, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, biologická laboratoř Biola. Úspěšnost spolupráce se projevuje jednak ve vývoji nových pěstebních postupů, jednak v realizaci těchto postupů při pěstování ovoce v Chelčicko-Lhenické oblasti, čímž rovněž přispívá k celostátnímu věhlasu Chelčicko-Lhenického ovoce.

Specifikem Chelčicko-Lhenické oblasti je také to, že obecné postupy SISPO jsou aplikovány specificky pro danou oblast a dále jsou vyvíjeny produkty (např. pro hubení škůdců) specificky pro danou oblast.

Jak získat CHZO

Výrobce ovoce, který chce CHZO CHELČICKO – LHENICKÉ OVOCE používat pro své výrobky, se nikde neregistruje. Pokud je jeho produkt v souladu se specifikací je oprávněn takovéto zboží označit příslušnými logy. Pokud z marketingových či jiných důvodů potřebuje doklad o souladu se specifikací požádá inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) v Táboře o ověření souladu se specifikací a vystavení příslušného certifikátu. Unie ovonářů jižních a západních Čech je připavena podpořit své členy při těchto administrativních úkonech.

Označování

Ovoce z Chelčicko-Lhenické oblasti je baleno do různých obalů s nápisem CHELČICKO – LHENICKÉ OVOCE, zpravidla se znakem v barevné kombinaci modré, žluté a černé, a názvem obce pěstování. Dodržování grafiky na obalech není striktně vyžadováno.